ENFORMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ

Üniversite Senatosu’nun 07.06.2001 tarih ve 8, 10 nolu toplantı tutanağına göre: Enformatik Bölüm Başkanlığı’nın 23.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.R3.00.00(Enf)400/49 sayılı yazısı uyarınca Enformatik Bölümü katalog değişikliklerinin ekli şekli ile kabulüne. (Seçmeli Dersler)

ZORUNLU DERSLER:

INF 101 Basic Information Technologies (T/2-P/1) KY

Introduction to Information Technologies, Computer organization and operating systems, word processor and spreadsheet software applications, presentation, database, computer networks and information transfers, Internet technologies and Internet broadcasting.

ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri (T/2-P/1) KY

Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgisayar organizasyonu ve işletim sistemleri, Kelime İşlemci ve Elektronik tablo yazılım uygulamalarına giriş, Sunu, Veri tabanı, Bilgisayar ağları ve bilgi transferleri, Internet teknolojileri ve Internet yayıncılığı.

INF 102 Basic Computer Sciences (2-2)4

Computer organization. Algorithms. Programming languages (a programming language. Pascal/C/C++). Unix operating system. Computer networks.

SEÇMELİ DERSLER:

 

ENF 211 Web Programcılığı I (T/2-P/1) KY

HTML dosyaları, Font seçimi, Resimler Üzerinde İşlemler, E-mail işlemleri, Tablo Hazırlamak, Form Hazırlamak, CSS kullanımı, Java Script, Java Script kullanarak kullanıcıyı mesaj kutusuyla uyarma, Değişken tanımlamak, Fonksiyonlar, Diziler, Objeler ve Metodlar, Karar Kontrol Yapıları ve döngüler, Java Script ile etkileşimli formlar oluşturmak, Pencerelerle Çalışmak.

 

ENF 212 Web Programcılığı II (T/2-P/1) KY

Windows/Linux üzerinde PHP kurulumu, Uygun şekilde Apache'nin birlikte derlenmesi, ayarlarının yapılması, bazı servislerin enable edilmesi. Nasıl donanım ve yazılım ihtiyacım olur? PHP versiyonları.PHP yapısı. Cümlelerin sıralanışı.

Değişken, Operatör ,İfadelerin tanımlanması ve kullanımı.if ,elseif and else kullanımı. Switch,Loop döngüleri. While döngüsü ve diğer döngüler. PHP'de fonksiyonların kullanımı.Dizi yönetme, dizi açma ve kullanımı. Metinlerin PHP' de işlenmesi.Düşük seviyeli fonksiyonlar.Yüksek Seviyeli Fonksiyonlar.Eşleştirme, parçalama, ve yer değiştirme. Dosyalara bilgi okuma, bilgi girişi.

Veritabanı yapısı. Yeni bir tablo nasıl açılır ?Tabloya bilgi ekleme.Web sayfası için sorgu ve rapor oluşturma.Tablo silme.Örneğin: Bir PHP script ile tablodan bilgi çekme ve görme. Veritabanından tün tabloları çekme. Text dosyadan tabloları yükleme. PHP destekli web sayfaları dizayn etme. İlk prensip test etmek. Apache modülleri için olası ataklar . PHP ile CSS konfigürasyonu.

ENF 341 Sembolik Programlama (T/2-P/1) KY

Bilgisayar ve Yazılım, Programcılık, Problem Çözme ve Algoritma Oluşturma, Akış Diyagramları, Belli Başlı İşaretler İfadeler, Komutlar, Sayıların Katarlara Dönüştürülmesi, Değerlerin Sayısal Formatı , Matrisler ve Temel Matris İşlemleri, Veri Dosyası Oluşturma ve Çağırma,Grafik Çizimleri, Çoklu Grafik Çizimleri, 3 Boyutlu Grafikler, Grafik Ekran Üzerinde Düzenleme Yapmak, Temel Matematiksel İşlemler

ENF 421 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (T/2-P/1) KY

Veritabanı kavramları. İlişkisel Veritabanı, Sorgulama, Veritabanı Tasarımı, Normalizasyon