Gaziantep Üniversitesi Enformatik Bölümü Yüksek öğretim Kurulu’nun 97.19.1429 sayılı kararı uyarınca Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak 10.02.1998 tarihinde kurulmuştur.